Que oferim

Desprès d’un anàlisi exhaustiu, cal aprofitar les oportunitats de treball i negoci en aquells països que estan vivint un moment de creixement, d'obertura econòmica, social i política. Moçambic ha facilitat la implantació d'inversors estrangers, simplificant els tràmits.

Els nostres Serveis són:

 • Recolzar als inversors i promotors a identificar oportunitats de negoci a Moçambic.
 • Recerca de mercat i oportunitats, assessorament sobre la viabilitat de projectes.
 • Informar de l'existència de projectes d'interès.
 • Gestionar contactes amb organismes públics i privats, empreses locals i possibles socis.
 • Suport en l'establiment en el país, donem solucions i assessorament (realització dels tràmits inicials).
 • Suport tècnic i legal (comptabilitat, facilitar oficines, suport legal,..) en la constitució de societats a Moçambic.

Existeixen molts projectes pendents d'adjudicació. Els sectors que tenim en la nostra base d'aplicació són:

 • CONSTRUCCIÓ (Pública i Privada)
 • TRANSPORTS (Infraestructures i Operadors)
 • ALIMENTACIÓ
 • AGROPECUARI
 • SANITARI
 • TURISME
 • DISTRIBUCIÓ DE BENS DE CONSUM
 • ENERGÉTIC